u anda tek hedefimiz var enflasyonu dreceiz

Bakan Nebati, “Trkiye Yzyl Zirvesi ve Para Sohbetleri” isimli programda yapt konumada, bundan 100 sene evvel, nasl ki milletin her bir ferdiyle topyekun bir stiklal Mcadelesi verildiyse Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan’n aklad Trkiye Yzyl vizyonun da esasen lkenin stikbal Mcadelesi olduunu belirtti.

Salgnn, savan, gda ve enerji krizlerinin, resesyon beklentilerinin, iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin ard ardna yaand, adeta bir krizler anda dahi ekonominin, neredeyse tm makro gstergelerde dier lkelerden pozitif ayrarak glenmeye devam ettiini vurgulayan Nebati, Trkiye’nin 2022’nin ilk 3 eyreinde, birok gelimi lkeyi geride brakarak yzde 6,2 bymeyi baardn dile getirdi.

Makine ve tehizat yatrmlarndaki aralksz bymeyi de 3 yla karmay baardklarn ifade eden Nebati, yatrmlarn GSYH’ye orannn 2002’de yzde 17,1 seviyesinden 2021’de yzde 25,2 seviyesine ktn syledi. Nebati, “Biz bu gelimeleri dikkate alarak milli gelirimiz artk faize deil yatrma gidiyor diyoruz, birileri km btenin yatrm ve faiz harcamasn karlatryor. Onu da gidip yanl hesaplyor. Btedeki yatrm harcamasnn, sermaye giderleri ve sermaye transferlerinden olutuunu dahi bilmeden veya bilmezlikten gelerek sadece sermaye giderlerine bakyor. Bakan kim? Uzmanlar.” diye konutu.

Btedeki faiz giderlerinin paynn 2002’deki yzde 43’lerden bugn yzde 10’lara kadar indirmeleri sayesinde eitime, sala, ulama ok daha fazla kaynak ayrdklarndan hi ama hi bahsedilmediini, btedeki yatrm harcamasnn sadece bir ksmnn faiz giderinden daha dk olduunu gndeme getirerek asl baarlarn zerinin rtlmeye alldn ifade eden Nebati, unlar kaydetti:

“Bunlar, biz finansal istikrar glendirmek iin Kur Korumal Mevduat ve Katlm Hesaplarn uygulamaya aldmzda da ‘Hazine’nin altna dinamit koydunuz, mali disiplini yok ettiniz.’ deyip durmulard. imdi dnp 1 yln muhasebesine bakyoruz, elhamdlillah btemiz son yllarn en iyi performanslarndan birisine ulam. 2022 yl, konualm. Biz faizi, milli gelirin bte iindeki payn uyguladmz politikalarla daha da azaltacaz. Yine biz, dk faiz ortamnda vatandamzn birikimleri yatrma gitsin, lkemizin refah daha da artsn diyoruz, muhalefet ise faiz lobilerinin szcs gibi davranmaya devam ediyor. te bizimle muhalefet arasndaki asl fark budur. Uyguladmz bu politikalarn etkisiyle, sanayi katma deerinin GSYH’deki pay son dnemde nemli bir art kaydetmitir. Byme, yatrm ve ihracat artlar sayesinde istihdamda da byk baarlar elde ettik. Yl 2022. 2022’den bahsediyoruz. lkemizde istihdam edilen kii says 31,6 milyon kiiyle tarihi zirvesine ulamtr. Salgn ve sonrasnda toparlanma emareleri ba gsterirken savan btn dnyay etkisi altna ald bir yldan, son 100 yln en zor yllarndan birisi olan 2022 ylndan bahsediyoruz. yle oturup konumak, yle atp tutmakla olmaz. hracattaki rekorlarmzn da ard arkas kesilmiyor. Bugn de ocak ay ihracatmz geen yln ayn dnemine gre yzde 10,4 art kaydederek 19,4 milyar dolarla en yksek ocak ay rakamna ulatk. Yllklandrlm ihracatmz bylece 256 milyar dolara ykselmitir.”

Turizmde de Rusya-Ukrayna Sava’na ramen tarihi zirveleri amay baardklarn, 2022’deki 46,3 milyar dolarlk turizm gelirleriyle turizmin altn yl olan 2019’un da zerinde bir performans sergilendiini anlatan Nebati, bundan sonra da gastronomi, salk ve kltr turizmi gibi alanlarda lkenin potansiyelini hayata geirmeye devam edeceklerini syledi.

– “ENFLASYONU NALLAH OK DAHA AAILARA DA NDRECEZ”

Bakan Nebati, bu baarlarn ardnda soluksuz bir gayret, adanmlk ve cesaret, 20 yldan bu yana oluturduklar etkin, gl ve sarslmaz temeller olduu gibi geen yl devreye aldklar Trkiye Ekonomi Modeli olduunu dile getirerek yle devam etti:

“lkemizin bu baarlarnn her bir aamas, Sayn Cumhurbakan’mz Recep Tayyip Erdoan’n gl ve vizyoner liderliiyle rlm ve imar edilmitir. Kimse bunun aksini iddia edemez. Esasen Trkiye Ekonomi Modeli, retim odakl ve kapsayc bir bymeyle ina etmeye devam ettiimiz gl yarnlarmzn, yani Trkiye Yzyl’nn da teminat niteliindedir. Bizler yatrmda, istihdamda, retim ve ihracatta beraberce atlmlar yapmaya devam ederken lkemizi bu kulvarlarn her birinde ok daha ilerilere yine birlikte tayacaz. te yandan, 2022 yln kresel sarsntlarn glgesinde yksek bir enflasyonla geirmi olsak da aldmz nlemler ve beklentilerdeki iyilemeyle birlikte kasm aynda de balad. Bu eilim aralk aynda da artarak devam etti. Kasm aynda boynunu, aralk aynda belini krdk. Bu i srayla. Milletimiz ve ekonomideki tm paydalarmzla birlikte mcadele vererek, enflasyondaki art eilimini aa ynl evirmeyi hep birlikte baardk. Enflasyonu inallah ok daha aalara da indireceiz. Trkiye Ekonomi Modeli kapsamnda etkin destek ve tevik programlar uygulamay srdryoruz. Genlerimizden, kadnlarmza, esnafmzdan, iftimize, sanayicimizden turizmcimize kadar, reten, istihdam oluturan, lkemize deer katan her kim varsa aralksz bir ekilde desteklemeye devam ediyoruz.”

Selektif kredi politikalaryla tm kaynaklar retken alanlara ynlendirmeye byk bir zen gsterdiklerini, 2022’de gerekleen ticari kredi artnn yzde 33’nn imalat sanayisine, yzde 20’sinin ise ticaret sektrne tahsis edilen kredilerden salandn dile getiren Nebati, Bata KOB’ler olmak zere firmalarn finansmana eriimini byk lde kolaylatran kefalet imkanlarn da srekli artrdklarn, yakn dnemde 14 KGF paketiyle 250 milyar liralk kredi tutarn kullanma sunduklarn, bu kredileri kullandrrken de teminat sorunu yznden krediye erimekte glk eken firmalara ncelik verdiklerini, kimseyi asla geride brakmadklarn kaydetti.

Bakan Nebati, te yandan, yeni ilan ettikleri Katlm Finans Garanti Fonu’nun kararnamesinin yaynlandn belirterek ifti, sanayici ve esnafn her trl talebini karlamaya hazr olduklarn ifade etti.

Nebati, vatandalarn ve ekonominin gereksinimlerini dikkate alarak kamuya olan ykmllklere deme kolayl getiren Kanun Teklifini de Meclise sevk ettiklerini, Plan ve Bte Komisyonunda kabul edilen sz konusu Kanun Teklifinin Genel Kurulda grleceini aktard.

Vatandalarn yaplandrlan borlarn 4 ylda ve aylk taksitler halinde 48 taksitte deyebileceini, deme sresini uzun tuttuklarn ancak daha ksa srede demek isteyenlere de ayrca avantajlar getirdiklerini belirten Nebati, yle devam etti:

“Yaplandrlan borlar pein denirse zaten kk oranlar uygulayarak hesapladmz Yurt i-FE tutarnn yzde 90’ndan vazgeiyoruz. Eer yaplandrlan bor idari para cezas ise asl alacaktan da yzde 25 orannda indirim yapyoruz. Teklifte, matrah artrm ve stok, kasa ve ortaklardan alacaklara ilikin kaytlarnn dzeltilmesi imkan salayan dzenlemelere de yer veriyoruz. Bu almayla en nemli dzenlemelerden biri de vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi hangi trden olursa olsun borcu bulunan vatandalarmzn 2 bin liray amayan borlarn siliyoruz. Herhangi bir bavuru yapmasna da gerek kalmakszn. Kresel ekonomi kapsaml deiim ve dnmler yaarken bizler de lkemizi her bakmdan Trkiye Yzyl’na en iyi ekilde hazrlamay srdryoruz.”

stanbul Finans Merkeziyle ilgili kanuni dzenlenmeleri yaptklarn belirterek merkezin nemini aktaran Nebati, “Tam Trkiye Yzyl’na ve stanbul’a yakr bir finans merkezi. stanbul Finans Teknoloji A’yi de kurarak FM’yi ayn zamanda bir Fintek merkezi haline getiriyoruz. Yakn bir zamanda, hem yerli hem de yabanc yatrmclarn ilgisiyle blgesel bir finans, ticaret ve teknoloji ssne dneceine birlikte ahitlik edeceiz. Bugn orada yer alan nmzdeki srete muhteem bir merkezde yer ald iin iyi bir yatrm yaptn da grm olacak. stanbul’un ayn zamanda katlm finans alannda da bir merkez haline gelmesi ve katlm finans sektrnn geliimini kesintisiz srdrmesi iin almalarmza devam ediyoruz. Bu kapsamda kurulacak olan Katlm Finans Kefalet irketi’ne Hazine ve Maliye Bakanlmz olarak yzde 4 orannda hisseyle itirak edeceiz. Dier yandan, geleneksel yatrm aralarna dijital zmler retmeyi de srdryoruz. zellikle Darphanemiz tarafndan gerekletirilen Altn Sertifikas ihrac, bireysel yatrmclarmz tarafndan byk bir ilgiyle karlanmtr.” diye konutu.

Bakan Nebati, “Trkiye Yzyl Zirvesi ve Para Sohbetleri” isimli programda yapt konumada, Trkiye Yzyl’nn baarnn, retimin, gcn ve deerlerin yzyl olduu gibi srdrlebilirliin de yzyl olacan ifade etti. Bu dorultuda, BDDK tarafndan “Srdrlebilir Bankaclk Strateji Plan”, SPK tarafndan da “Srdrlebilirlik Uyum erevesi”nin yaymlandn dile getiren Nebati, Bakanlk olarak kendilerinin de Yeil Tahvil ve Yeil Sukuk Rehberleriyle Srdrlebilir Finansman ereve Dokman’n yaymladklarn, bu sene ierisinde bu alanda bir ihra gerekletirmek iin almalara da baladklarn syledi.

Nebati, “Finansal sistemimizin bir btn halinde Trkiye Yzyl’na hazr hale gelmesini salayabilmek iin, finansal mimarimizi glendirme almalarmz tm paydalarmzla egdm ierisinde srdryoruz.” diye konutu.

Trkiye Yzyl’nn, daha gl ve mreffeh yarnlar iin verdikleri bir stikbal Mcadelesi olduunu vurgulayan Nebati, unlar kaydetti:

“Bizler, esasen bu mcadeleyi Sayn Cumhurbakan’mzn liderliinde, 20 yldan bu yana, 100 sene evvelki stiklal Mcadelesi ruhuyla srdryoruz. Bu kavray ve yaklamla 17 ubat-4 Mart 2023 tarihleri arasnda, Birinci zmir ktisat Kongresi’nden tam 100 sene sonra yine zmir’de geni katlml bir ktisat Kongresi dzenliyoruz. Sayn Cumhurbakan’mzn himayeleri ve terifleriyle gerekletireceimiz zmir ktisat Kongresi, Kresel Ekonomik G Olma Yolunda Trkiye Ekonomisi ana temasyla toplanacaktr. Bundan 100 sene evvel, stiklal Mcadelesi veren milletimiz, bugn geldii nokta itibaryla her alanda bir kresel g olma hedefine odaklanm durumdadr. Yaklak 100′ akn oturumun dzenlenecei kongrede, kresel salgn sonras ekonomi paradigmasnda yaanan deiimden Asya’nn ykseliine, srdrlebilir finanstan FinTech uygulamalar ve blok zincir teknolojilerine, yapay zekadan yenilik ekosistemine, iklim deiikliinden srdrlebilir evre ve enerji kaynaklarna, savunma sanayisinden altyap yatrmlarna ve otomotiv sektr bata olmak zere sektrel gelimelere kadar pek ok konu etraflca ele alnacaktr. nanyorum ki bu kongre de tpk ilki gibi bize k tutacak, birliimizi ve ortak baar irademizi glendirecek, Trkiye Yzyl vizyonumuzun nn daha da aacaktr. Bizler, her kar topra ehitlerimizin kanlaryla sulanm bu cennet vatanmza, son 20 ylda, asrlk hizmet ve eserler kazandrrken milletimizle birlikte omuz omuza ve inanla yol aldk. eyh Edebali’nin de bizlere tledii gibi hakl olduumuz mcadeleden asla korkmadk, geri durmadk.”

– “BZM STKAMETMZ, TRKYE YZYILI VZYONUMUZDUR”

Trkiye Yzyl’nda da ayn anlay, ayn irade ve azimle lkeyi ok daha ilerilere hep beraber tayacaklarn, lkeyi sadece ekonomi deil her alanda dnyann en byk ilk 10 lkesi arasna birlikte karacaklarn dile getiren Nebati, yle devam etti:

“Her kim ki hakk hep gizleyerek, gerekleri gemiten bu yana srekli eip bkerek ve vesayet siyasetinde srar ederse etsin… Her kim ki bu millet ve bu topraklar urunda elde ettiimiz tm baarlar, hatta savunma sanayimizde tm dnyann gptayla bakt eserleri dahi grmezden gelirse gelsin… Bilinmelidir ki Cumhuriyet’imizin ikinci asr Trkiye Yzyl olacaktr. 21. yzyl Trkiye’nin Yzyl olacaktr. Bu yolda irademiz salam, inancmz tamdr. Kararllmz salam. Menzilimiz doru. Bizler stikbal Mcadelemizi canmz pahasna nihayete erdirmeye, birbirimize hakk ve sabr tavsiye ederek milletimizle yan yana, omuz omuza yol almaya devam edeceiz. Bizim istikametimiz Hakkn ve haklnn yoludur. Bizim istikametimiz, akln ve vicdann yoludur. Bizim istikametimiz, Trkiye Yzyl vizyonumuzdur.”

Nebati, “Gcmz var. Dayanmamz kuvvetli, altyap yatrmlarn tamamlayan bir lkenin vatanda myz? Vatandayz. Salgn gibi bir belann stesinden gelen bir lkenin i adam, i kadn myz? Evet. Salgnda sadece byyen ender lkelerden birisi miyiz? Evet. En hzl ekilde dnm gerekletiren bir lkenin fertleri miyiz? Evet. 20 ylda ok iler yaptk m? Yaptk. Liderimiz Recep Tayyip Erdoan m? Recep Tayyip Erdoan. Cumhurbakanmz Recep Tayyip Erdoan. Bayramz ay yldz. Bizim gcmzle, irademizle eip bkerek kimse oynamaya kalkmasn.” diye konutu.

– “U ANDA TEK HEDEFMZ VAR ENFLASYONU DRECEZ”

Bakan Nebati, 16 Ocak’ta bte gereklemelerini kamuyla paylatklarn hatrlatarak, yle devam etti:

“Ekonomi beklentilerdir dediimiz zaman ‘Rakamlar nerede?’ diye seslendiler. Ekonomi gvendir, istikrardr, ekonomi gelecei grmektir, doru karar vermektir, uzun vadeli dnmektir dediimiz zaman ‘Ne soyut ilerle urayorsun.’ dediler. Tamam, hepsini bir tarafa koyduk, arkasnda duruyorum szlerimin de. Buyur, imdi de somut eyler istemiyor muydun? Al sana somut eyler. Bte gereklemeleri veriyorum. Bte ierisinde faize ayrlan oran sylyorum. Bte am sylyorum. Faiz d fazlay sylyorum. EYT’nin bak hesab, kitab hazr diyorum. k, rakamlarla ilgili konu. Yok. Enflasyonla bak biz dnyadan ayrtk, yksek bir enflasyon yaadk. u anda tek hedefimiz var enflasyonu dreceiz. Nasl dreceimizi ilan ediyoruz ve bunu adm adm gerekletiriyoruz. ncitmeden, krmadan, dkmeden yapyoruz. Bymeden taviz vermeden yapyoruz. nsanlar iini kaybetmeden yapyoruz. Dkkanlar, fabrikalar, atlyeler kapanmadan yapyoruz.

‘Enflasyonu engelleyeceiz, 2 ylda zeceiz.’ diyorsun. Bana enstrmann syle. Faizi manet enflasyonun neresine getireceksin? Bak i dnyas merak ediyor. Enflasyonu dreceksin, o zaman faizi nereye getireceksin? Faiz manet enflasyonun neresine getireceksin? k ilan et. Faizi artracak msn? Ne kadar artracaksn? Beklentin ne, tan ne? k ilan et. Hani geen yl biz bu ilere Trkiye Ekonomi Modeli ile girdiimizde ‘Faiz artrmadan bu iler olmaz.’ diyenler, sesleniyorum, bak faiz dk. Merkez Bankas faiz oran 9. Sen ne yapacaksn? k ilan et. Niye susuyorsun? Ak ak toplumla payla. ‘Ben faizleri manet enflasyonun urasna getireceim.’ de cesaretin varsa. Hangi uluslararas kurulula ne anlamas yapacaksn? Nasl getireceksin? Her eyi ortaya koyuyoruz. effaf deil mi? k tartalm. Duymaz, grmez, konumaz. Hi kusura bakmayn ama biz geen yl cokumuzu ‘Merak etmeyin 2023 ylna ok farkl gireceiz.’ dediimizde ak bir ekilde belli ettik. imdi rakamlarn arkasna snarak ukalalk yapmyoruz.”

Nebati, daha dikkatli, gelecee doru odaklanan, hareket plann netletiren, adm adm dsal ve isel fayda maliyet hesaplarn yapp bunlar btncl bir ekilde bir araya getiren, lkenin ulusal karlarna uygun olan admlar atmaya devam ettiklerini syledi.

Bakan Nebati, “nk biz biliyoruz, glyz, gl yarnlara daha dikkatli bir ekilde hazrlanacaz. Biz biliyoruz, altyap yatrmlarn tamamlam, makro ekonomik gstergeleri dnyann birok lkesinden daha iyi olan bir lkede, biz gelen tm skntlarn konjonktrel ya da yerel olsun stesinden gelecek iradeye sahibiz.” diyerek szlerini tamamlad.

Toplant, basna kapal olarak devam etti.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu seo paket casibom