Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren teklifin birinci bölümü kabul edildi

Teklifle, motorlu vasıta ticareti meydana getiren mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla güvence yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara hususi usulsüzlük cezası kesilecek.

Gömü ve Maliye Bakanlığına, motorlu vasıta ticareti meydana getiren mükelleflerden; doğacak vergilerin öğrenim güvenliğini sağlamak amacıyla 30 milyon Türk lirasına kadar güvence alma, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme mevzusunda yetki veriliyor.

Güvence verme zorunluluğu getirilen motorlu vasıta ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bundan önceki hesap dönemine ilişik brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında hususi usulsüzlük cezası kesilecek.

– KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDENMESİ HALİNDE, İŞLEMLER KESİNLEŞMİŞ KABUL EDİLECEK

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak oluşturulan davalarda idarenin devamlı muhatap olması ve aynı taşınmaz için mükerrer ödeme yapmak zorunda kalması sebebiyle düzenleme yapılıyor.

Buna gore kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, tebliği dahil noksan yada hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecek. Bu yargı, tebliği dahil noksan yada hatalı kamulaştırma işlemleri olmasına karşın yönetim adına tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen karşılık, tazminat, vekalet tutarı ve yargılama giderlerinin ödenmesi için, icra takibine gidilmeden ilkin davacı banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme meydana getirecek.

İcranın geri bırakılması talep edilirse idarenin güvence gösterme zorunluluğu olmayacak.

Oluşturulan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler idarelerce yapılacak.

– DAVALARDA HÜKMEDİLEN TAZMİNAT İÇİN İDARELERİN BÜTÇELERİNDE ÖZEL PAY AYRILACAK

Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış yada kamulaştırması asla yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 evveliyatına kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yada kaynaklara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması yada hukuki el atılması sebebiyle oluşturulan davalarda hükmedilen karşılık ve tazminat ödemelerinde kullanılmak suretiyle, gereksinim olması halinde davalı idarelerin bütçelerinde hususi bir hisse ayrılacak.

Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde ana para giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve il hususi idareleri ile bağlı idareleri için son olarak kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, öteki idareler için son olarak kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının minimum yüzde üçü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek.

Teklifle bayındır planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile ihtimaller içinde gereksinimleri göz önünde tutularak lüzumlu cemevi bölgeleri ayrılacak.

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin izni alınmak ve bayındır mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri bayındır mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.

– KANUNLA FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ DÜZENLENİYOR

Kanunla Fiyat İstikrarı Komitesinin kurum ve görevleri ile Komitenin sekretaryasına yönelik hususlar düzenleniyor. Buna gore Fiyat İstikrarı Komitesi, Gömü ve Maliye Bakanı, Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Endüstri ve Teknoloji Bakanı, Ziraat ve Orman Bakanı, Tecim Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanından oluşacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, lüzumlu görmesi halinde ilgili sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler ve {özel sektör} temsilcilerini toplantılarına çağrı edebilecek. Komitenin vazife ve yetkileri, para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset önerileri geliştirmek; fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları haricinde alınması ihtiyaç duyulan tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafınca uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak; kamu tarafınca belirlenen yada yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak olacak.

Komitenin sekretarya hizmetlerini, Gömü ve Maliye Bakanlığı yürütecek; Komitenin ve sekretaryanın emek harcama usul ve esasları, üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Gömü ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, vazife alanına giren mevzularla ilgili her türlü informasyon ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine haiz olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen informasyon ve belgeyi Komitenin belirleyeceği biçim ve süre içinde vermekle yükümlü olacak.

– EKAP’TA İŞLEMLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa eklenen geçici maddeye gore, mevzusu kabahat teşkil etmemek kaydıyla toplumsal denge tazminatı ödendiği tespit edilen il hususi idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu yerel yönetim birliklerinin yetkili yada görevli olan sorumlular hakkında meydana getirilen ödemeler sebebiyle yönetimsel yada mali yargılama ve kovuşturma yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Teklifle kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar, atama sınavının yapıldığı senenin ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Kamu İhale Kurul sonucu gereğince mücbir sebepler yada yükleniciden meydana gelen kusur sebebiyle idarece feshedilen sözleşmeler sebebiyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama giderlerinin on binde 5’i yükleniciden öğrenim edilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üstünde yapılacak işlemlerin kapsamı genişletiliyor.

Düzenleme ile Kamu İhale Kurulu kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm iddiaları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit işlem ilkesi gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine olanak sağlanıyor.

Teklifin birinci bölümünde yer edinen maddelerin kabul edilmesi sonrasında TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi.

Aranın arkasından Akar, komisyonun yerini almaması üstüne birleşimi 15 Kasım Salı saat 15.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort